Billederne i denne serie er udgivet af Dansk Famillieblad i 1964.
Serien omfatter samtlige Danmarksturneringens klubber,
nedenfor kan du se et udpluk.


B1909 nr.1 i 1. division, og dermed Dansk Mester 1964

Stående fra venstre. Poul E. Larsen, holdleder, Walther Richter, Mogens Haastrup,
Erling Nielsen, John Danielsen, Palle Hansen, Carlos Pinter, træner.
Forrest fra venstre: Palle Kähler, Arno Hansen, Finn Sterobo, Mogens Berg,
Mogens Engstrøm, Per Jacobsen.

AGF nr.2 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Geza Toldi, træner, Bent Jensen, Bruno Jensen, Karsten Petersen,
Henning Enoksen, Kjeld Jensen.
Forrest fra venstre: Bent Wolmar, Arne Sørensen, Bent Martin, Ole Krogh,
Kaj Holst Mikkelsen, Søren Petersen.

KB nr.3 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Finn Møller, Henrik Klint Petersen,
Erik Sparring, Mognes Machon, Ole Sørensen, Mogens Jensen, Gorm Jørgensen.
Forrest fra venstre: Ove Larsen, Bent Poulsen, Niels Jensen,
Jørgen Schou Christensen, Ib Kjøge.

Esbjerg nr.4 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Niels Vesterbæk, leder, Knud Petersen, Carl Emil Christiansen,
Jens Peter Hansen, Palle Bruun, Bjarne Kikkenborg, Arne Sørensen, træner.
Forrest fra venstre: Jens Jørgen Hansen, Egon Jensen, John Madsen,
Erik Gaardhøje, Preben Jensen, Jens Petersen.

Vejle nr.5 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Ernst Netuka, træner, Poul Bilde, Peter Poulsen,
Karsten Lund, Poul Jensen, Jens Poulsen, Kaj Johansen, holdleder.
Forrest fra venstre: Kaj Poulsen, Heinz Hildebrandt, Erik Pedersen,
Arne Stockfisch, Vagn Hedeager, Poul Mejer.

B1913 nr.6 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Jack Jonhnson, Tom Helweg, Børge Petersen, Niels Christian Nielsen,
Jørgen Rasmussen, Kurt Grønning, Ole Steffensen, Knud Næshave, John Andersen.
Forrest fra venstre: Erik Dyrholm, John Eilersen, Kjeld Petersen, Isvan Kaibinger,
Knud Engedahl, Eigil Misser, Kurt Hansen.

B1901 nr.7 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Tage Nothlev, leder, John Kramer, Henning Bech Addersen,
Henning Jørgensen, Niels Erik Rasmussen, René Lindhardt, Kurt Nicolaj Nielsen, træner.
Forrest fra venstre: Søren Rasmussen, Erik Nielsen, Bent Ørnfeld,
Jørgen Andreasen, Ove Pedersen, Kjeld Larsen.

B93 nr.8 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Hans Petersen, leder, Svend Petersen, Bengt Anneman, Jan Schubert,
Jens Øhrvald, Leif Petersen, Bernhard Deneke, Tom Søndergaard, Knud Petersen, træner.
Forrest fra venstre: Kurt Arnskov, Bjarne Eklund, Preben Fahrenholtz, Arvid Christensen,
Kurt Olsen, Jørgen Jacobsen, Lindy Olsen,

Frem nr.9 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Erling Sørensen, træner, Palle Stegler, Henning Petersen,
Finn Willy Sørensen, Birger Larsen, John Christensen, Kaj Hansen, Erik Knudsen.
Forrest fra venstre: Bruno Christiansen, Leif Carlsen, Jørgen Storm, Leif Nielsen, Ole Schmidt.

B1903 nr.10 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Oscar Knudsen, leder, Børge Rasmussen, Frank Mathiesen, Per Petersen,
Christian Andersen, Palle Frederiksen, Henrik Vestergaard, Ole Forsing, Simon Mathiesen.
Forrest fra venstre: John Kloster Andersen, Øjvind Fangel, Torben Jensen,
Vagn Vesterlund, Bent Hansen.

AB nr.11 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Ivan Jessen, træner, Finn Villumsen, Finn Wiberg Larsen,
John Njor, Arne Dyremose, Flemming Jensen, Willy Scott Nissen,
Forrest fra venstre: Leif Hammer, Benny Madsen, Benny Larsen, Erik Rasmussen,
Eigil Mølsgaard, Jørgen Bendsen, Henning Silling, Niels Henning Yde.

Brønshøj nr.12 i 1. division 1964

Stående fra venstre: Lars Grandt, Freddie Lorentzen, Gunnar Bjernemose,
Jøargen Petersen, Ove Andersen, Jørn Larsen, træner.
Forrest fra venstre: Ole Kisum, Tommy Larsen, Freddie Hansen,
Ove Hansen, Bent Mikklesen, Finn Hartmann.


Hvidovre nr.1 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Palle Johansen, leder, Elo Dalsgaard, Leif Sørensen, Jørgen Jespersen,
John Petersen, Kurt Berthelsen, Lars Bo Henriksen, Bent Jørgensen.
Forrest fra venstre: Jørgen Klemp, Bjarne Færch, Allan Larsen,
John Steen Olseen, John Worbye.

AaB nr.2 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Sonny Thomsen, leder, Kaarlo Niilonen, træner, Poul Erik Nielsen,
Kjeld Thorst, Børge Bach Andreasen, Finn Jönsson, Finn Andreasen,
Bjarne Lildballe, Helge Haugsted, leder.
Forrest fra venstre: Vagn Lambek, Keld Gregersen, Kurt Sørensen, Kaj Poulsen,
Leif Skov, Preben Larsen, Jørgen Christensen, Heini Hald.

Odense KFUM nr.3 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Henning Larsen, Niels Erik Kildemoes, Jørgen Nielsen,
Freddy Hansen, Helge Jørgensen, Tommy Madsen, Ove Birkholm.
Forrest fra venstre: Regnar Laursen, Svend Erik Petersen, Tage Jørgensen,
Peter Eriksen, Jørgen Larsen, Bent Johansen.

Viborg nr.4 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Hennig Jensen, leder, Rudi Strittich, Christian Nielsen, Egon Madsen,
Finn Poulsen, Finn Døssing, Tage Pedersen, Lars Plougmand, Svend Nielsen.
Forrest fra venstre: Finn Nielsen, Poul Andersen, Erik Bundgaard, Svend Aage Pedersen,
Poul Erik Thomsen, Helge Larsen, Bjarne Jensen.

OB nr.5 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Richard Møller Nielsen, træner, Preben Hjorth, Finn Andersen, Per Bartram,
Flemming Iversen, Esild Stasiak, Erik Land.
Forrest fra venstre: Poul Arne Petersen, Mogens Pedersen, Lars Hesby,
Orla Rasmussen, Ib Hansen, John Danielsen

Frederikshavn nr.6 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Carl Nielsen, leder, Erik Steenberg, Eigil Madsen, Flemming Pedersen,
Poul Hansen, John Larsen, Niels Blokhus, Kaj Hansen, træner.
Forrest fra venstre: Jørgen Pedersen, Tage Sønderby, Bent Christensen,
Bent Christensen, Kaj Larsen, Poul Pedersen.

Ikast nr.7 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Jørgen Nielsen, Peter Märcher, Reidar Gundersen,
Gerd Jensen, Kristian Mosegaard, Henning Christensen, Emanuel Poulsen.
Forrest fra venstre: Hardy Kier, Henning Boel, Hans Jørgen Jacobsen,
Kaj Laursen, Niels Aage Christense.

Næstved nr.8 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Erland Hansen, leder, Ole Andersen, Flemming Persson, Jesper Saul,
Erik Dyreborg, Poul Andreasen, Joseph Kovats, Jørgen Hansen
Forrest fra vestre: John I Hansen, Torben Ditlevsen, Leif Gram Petersesn,
Frank Madsen, Gregers Ditlevsen.

Køge nr.9 i 2. division 1964

Stående fra venstre: John Ekbom, leder, Ove Andersen, Günther Hoeck, Kjeld Petersen,
Ove Nielsen, Finn Petersen, Jørgen Sparre, Knud Petersen, Kurt Nilesen, Mario Astorri.
Forrest fra venstre: Ole Jørgensen, Egon Rasmussen, Bent Rasmussen, Poul Nilesen,
Mogens Jacobsen, Tage Jessen, John Nielsen, Hans Andersen.

Horsens nr.10 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Lauritz Andersen, Finn Geertsen, Bent Schmidt Hnasen,
Holger Christensen, Kaj Rasmussen, Svend Pedersen, Leif Poulsen, Frode Asaa.
Forrest fra venstre: Poul Jensen, Jens Kjærby, Max Müller,
Peter Hagh, Knud Erik Christiansen.

Vanløse nr.11 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Tivador Szentpetery, træner, Uno Ternstrøm, Erik Petersen,
Ebbe Johansen, Gøsta Almbjerg, Sven Aage Nielsen, Finn Laudrup, Ewen Ellebo.
Forrest fra venstre: Jørn Holst, Mogens Larsen, Ole Olesen, Henrik Jørgense, Eigil Rasmussen,
Poul Jensen, Hugo Nielsen.

Randers Freja nr.12 i 2. division 1964

Stående fra venstre: Alex Clausen, leder, Leo Jensen, Bjarne Jensen, René Møller,
Knud Christensen, Henning Overgaard, Carlo Bendtsen.
Forrest fra venstre: Halfdan Nilesen, Bent Schmidt, Ib Tranekjær,
Alfred Mogensen, Jørgen Rasmussen, Heine Christensen.

Holbæk nr.1 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Frode Svenningsen, klubformand, Bo Jensen, Peter Jensen,
Arne Nielsen, Kurt Brøndsted Hansen, Jørgen Jørgensen, Einar Olsen, træner.
Forrest fra venstre: Finn Stoustrup, Ib Roediger, Erik Olsen,
Claus Blach Petersen, Flemming Mortensen, Kaj Lykke.

AIA nr.2 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Helmer Mikkelsen, leder, Erik Winther Andersen, Poul Børge Christensen,
Erik Fuhr Sørensen, Christen Dalum, Poul Pedersen, Carl Nielsen, Aage Holm. træner.
Forrest fra venstre: Ove Pedersen, Walther Pedersen, Jørn Nielsen, Ole Maltesen,
Kell Pedersen, Jimmy Nielsen.
På billedet mangler: Per Svantemann, Bjørn Eppler, Finn Thygesen, Leif Holm.

H.I.K. nr.3 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Jørgen Silcowitz, spilleudvalgsformand, Torben Koels, Torben Larsen,
Ole Madsen, Uffe Bjørn Hansen, Niels Bonde, Eivind Berger, træner.
Forrest fra venstre: Henning Ringheim, Niels Berg, Erik Mygind,
Anders Høy, Ernst Becker Pedersen, Bent Klein.
På billede mangler: Steen Andersen, Jørgen Bang, Ib Nilsson, Poul Thorsøe Jacobsen.

Skovbakken nr.4 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Henry From, træner, Bjarne Korreborg, Ole Frikke, Steen Krarup,
Per Sloth, Bjarne Jensen, Ove Kejser, Gunner Lind, Arne Pedersen, formand.
Forrest fra venstre:Flemming Jensen, Flemming Johansen, Vagn Poulsen,
Erik Jelle Petersen, Birger Petersen, Poul Erik Pedersen.
På billedet mangler: Kjeld Svenningsen, Leif Johansen, Ole Larsen.

Lyngby nr.5 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Hans Schmidt, leder, Poul Hanse, Freddy Aabo, Svend Erik Christensen,
Knud Kristensen, Peter Lee Sørensen, Leo Nielsen, træner.
Forrest fra venstre: Carsten Hansen, Torben Nielsen, Søren Jensen,
Bjarne Larsen, Flemming Petersen, Søren Hansen.
På billedet mangler: Jan Lorentzen og Per Holger Hansen.

Roskilde nr.6 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Kaj Rasmussen, formand, Palle Reimer, Per Nielsen, Jens Olsen,
Volmer Ejernæs, Ebbe Sørensen, Ole Jensen.
Forrest fra venstre: Preben Vintermark, Finn Jensen, Hans Top,
Per Jensen, Bent Rasmussen.

Chang nr.7 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Hans Jensen,træner, Henrik Jensen, Erik Sørensen, Benny Overgaard,
Ivan Nielsen, Bent Jensen, Børge Lønborg, leder.
Forrest fra venstre: Jens Erik Arentoft, Herman Carlsen, Carl Nicolajsen,
Kurt Nicolajsen, Jørgen Petersen, Villy Thomsen.
På billedet mangler Finn Berg Jensen, Poul Erik Sørensen, Bjarne Jensen.

Frem Saxkøbing nr.8 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Herluf Petersen, leder, Peter Nielsen, Poul Jensen, Willy Bang Nielsen,
Frits Hansen, Erik Samsøe, Ole Hansen, Poul A. Rasmussen, formand.
Forrest fra venstre:Henning Nielsen, Carl Otto Østergaard, Mogens Pipper,
Bent Christensen, Ib Nielsen.
På billedet mangler: Svend Erik Larsen og Carlo Jørgensen.

Svendborg nr.9 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Svend Hugger, træner, Jørgen Branner, Erik Mølgaard, Leif Aage Hansen,
Per Møller Hansen, Harry Albjerg, Jørgen Wadowsky, Svend Aage Jessen .
Forrest fra venstre: Erik Andersen, Villy Petersen, Viggo Aagaard, Erik Bertelsen,
Mogens Strange Jensen, Jørn Møller og Jørgen Illum Hansen.
På billedet mangler: Ove Andersen.

Nakskov nr.10 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Frank Werner Hansen, Poul Petersen, Ib Rasmussen, Kurt Engel,
John Nielsen, John Madsen, René Frimand, Niels Erik Bertelsen, træner.
Forrest fra venstre: Flemming, Børge Bang, Erik Petersen, Finn Andersen, Thorben Sørensen.
På billedet mangler Preben Friis.

Skovshoved nr.11 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Erik Jensen, træner, Svend Ove Kjeldgaard, Lars Scjhønning, Ove Damsgaard,
Peter Lau, Villy Schøne Hansen, Ivan Knudsen, Anders Wedell, Mogens Benthien, formand.
Forrest fra venstre:Jan Petersen, Anders Gershøj Petersen, Niels Andersen, Henrik Gøtsche,
Niels Trygve Hansen, Mogens Johansen, John Olsson Torben Fallesen.

Kolding nr.12 i 3. division 1964

Stående fra venstre: Tage Søgaard, Keld Brøchner Nielsen, Kaj Rasmussen, Roald Petersen,
Søren Kjems, Poul Bløcher, Henning Lindbo Larsen, leder.
Forrest fra venstre: Christian Gundtoft, Holger Henriksen, Lars Sørensen, Ole Boye,
Kjeld Pedersen, Jørgen Lildballe.
På billedet mangler: Poul Mayland, Ole V.Jensen og Jens Erik Thygesen